Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 7/2021 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Διακήρυξη Αριθμ7/2021
 Προϋπολογισμός 41.480,48  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com