Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Διακήρυξη 28/2021 Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΑ» 28/2021 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

 Διακήρυξη Αριθμ28/2021
 Προϋπολογισμός 473.787,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  10/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com