Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Διακήρυξη  

Αριθμ 9/2018

 

 Προϋπολογισμός 32.498,84 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  9/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΗΣ 20591.zip